Aquest servei és molt recomanable per aquells casos en que l’usuari necessita ajuda unes certes hores al dia (tant diürn com nocturn) per a la realització de certes activitats específiques. Està disponible a jornada completa, parcial o per hores ja sigui en cap de setmana, un matí, una tarda, una nit o un dia sencer.

La nostra recomanació es oferir serveis regulars per tal de crear unes rutines diàries, un bon seguiment per part dels professionals i un acompanyament continuat. Ara bé, també es poden realitzar serveis de manera puntual o esporàdica .

Cuidomus buscarà i oferirà al nostre client el cuidador/a més adequat per acompanyar al usuari duent a terme una sèrie de visites programades per tal d’avaluar el servei prestat.