1. Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Cuidomus SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de la web: www.cuidomus.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis de Cuidomus SL.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació i altres activitats pròpies de Cuidomus SL.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que sigui totalment necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Cuidomus SL adopta totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Cuidomus SL

2. Finalitat del tractament de les dades personals

– Amb quina finalitat Cuidomus tractarà les dades personals dels usuaris?
Cuidomus SL, tractarà les vostres dades personals recaptades a través del lloc web: www.cuidomus.com amb les següents finalitats:
· En cas de contractació de serveis oferts a través de la web: www.cuidomus.com per a poder mantenir la relació contractual així com també, la gestió, administració i prestació del servei contractat.

  • Enviament d’informació sol·licitada a través del formulari disposat a www.cuidomus.com
  • Remetre comunicacions comercials, promocions o publicitat tant de Cuidomus com del sector. Recordem que en qualsevol moment l’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via, remetent un correu electrònic a l’adreça: info@cuidomus.com

– Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es demani la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

– Legitimació
El tractament de les dades dels usuaris es realitza sota les següents bases jurídiques:
1. La sol·licitud d’informació o contractació de serveis de Cuidomus SL. Els termes i condicions es posaran a la disposició de l’usuari en tot moment, de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic i informat en tant en quant s’informa posant a disposició de l’usuari la política de privacitat, en cas d’estar conforme, s’ha d’acceptar mitjançant una declaració afirmativa. En cas que l’usuari no faciliti les dades o ho faci de forma errònia, no es podrà atendre la sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

– Destinataris
Les dades no es comunicaran ni facilitaran a cap persona aliena a l’empresa Cuidomus SL, tret d’una obligació legal.

– Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Cuidomus SL no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

– Retenció de dades en conformitat a la LSSI
Cuidomus SL informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix a la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), es reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges o el tribunal del Ministeri corresponent.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre la protecció de dades personals.