Servei ideat per aquelles persones grans que necessiten algun tipus d’ajuda però que volen continuar vivint a casa seva , en el seu entorn , amb les seves costums i relacions socials.

El professional  intern ofereix un servi domèstic convivint i acompanyant a l’usuari les 24 hores del dia ajudant-lo en les seves activitats de neteja personal, feines bàsiques de la llar, medicació, etc.

Un dels objectius que té Cuidomus és proporcionar seguretat, benestar i qualitat de vida als nostres clients i a les seves famílies. Per a nosaltres es imprescindible conèixer l’entorn i l’àmbit domiciliari on durem a terme la nostra activitat per tal de prestar el servei més adient i que s’adapti millor a les vostres necessitats.

Segons les necessitats que precisa una persona per a desenvolupar les diferents activitats bàsiques de la vida diària s’estableixen tres graus de dependència segons el barem de valoració per la llei de la dependència (BVD).