Servei adreçat a totes les persones que necessiten un servei d’assistència personal degut a un ingrés hospitalària, una urgència, una recuperació, etc.

S’ofereix un servei i seguiment durant l’ingrés o estada del pacient en el centre hospitalari amb l’objectiu de donar un suport continuat o puntual a les famílies sempre tenint en compte les necessitats de cada cas en particular.

D’altra banda, també disposem del servei de vetlla nocturna amb la finalitat de que la família pugui descansar i el pacient estigui acompanyat en tot moment.

Finalment, oferim un servei per hores per donar recolzament en moments puntuals com poden ser les visites mèdiques, els àpats, etc.